Ontslagbrief voorbeeld brief ontslag
voorbeeldbrief gepost op 5 September 2009, om 12:52
door bezoeker bij voorbeeldbrieven Ontslag | 0 Reacties.

Ontslag

 

Aan de heer/mevrouw/firma
(adres)
(woonplaats)
(plaats, datum)


Geachte heer/mevrouw ............................ ,

Via dit schrijven wil ik ons gesprek bevestigen van .... waarin ik heb gemeld het bedrijf te willen verlaten.

Hierbij zeg ik dan ook onze arbeidsovereekomst op en houd me aan de opzegtermijn van ... zoals afgesproken.

De opzeggingstermijn zal ingaan op ... .

Gelieve een kopie van deze brief te ondertekenen voor ontvangst en mij terug terug te bezorgen.

Met de meeste hoogachting,

(uw handtekening)
(uw naam)

 

 

 

offertes vergelijken in uw woonplaats